อนุทิน #59585

๖-๘ กุมภาพันธ์

  •  เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อุทยานแห่งชาติพุเตย
  • ๑๑ กุมภาพันธ์ อบรมการใช้โปรแกรมคำนวนภาษีที่โรงเรียนบางลี่ เย็นกลับมาเข้าค่ายลูกเสือสามัญต่อที่โรงเรียน (๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์)
  • ๕๕๕+  ผ้ายังไม่ได้ซักเลย เยอะมากๆๆๆๆๆๆ โอ่ยโอ๊ย วันเสาร์นี้ท่าจะอ่วม อิ..อิ..
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)