อนุทิน 59551 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

บทเรียนประจำวัน ตรวจติดตาม คุณภาพในโรงพยาบาล ในฐานะ Internal Auditor:ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ได้เห็นมุมมองการทำงานขององค์กร และของบุคคลไปพร้อมกัน

ชอบตรงที่...ทีมงานมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่ใช่การเข้าไปตรวจจับผิด

แต่เป็นไปโดยบริบทของความจริง....หน้างาน

พรุ่งนี้อีก 1 วัน ที่ยังคงทำหน้าที่นี้ ที่หน่วยงาน...[บทบาทแบบนี้ สอนอะไรเรามากนัก]

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)