อนุทิน 59542 - นพ. ปรารถนา ประสงค์ดี

ไตรลักษณ์ หรือ สามัญลักษณะ คือ ลักษณะประจำของทุกสรรพสิ่งในโลก

1.อนิจจัง คือความไม่เที่ยง ไม่หยุดกับที่

2.ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์ คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้

3.อนัตตา คือ ความเป็นของไม่ใช่ตน

เขียน 10 Feb 2010 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)