อนุทิน 59541 - นพ. ปรารถนา ประสงค์ดี

ไตรสิกขา หัวใจพระพุทธศาสนา

1.ศีล สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ (ละเว้นความชั่ว) สะอาด

2.สมาธิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (ทำความดี) สงบ

3.ปํญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ (ทำจิตใจให้ผ่องใส) สว่าง

เขียน 10 Feb 2010 @ 09:40 ()


ความเห็น (0)