ติดต่อ

อนุทิน #59541

ไตรสิกขา หัวใจพระพุทธศาสนา

1.ศีล สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ (ละเว้นความชั่ว) สะอาด

2.สมาธิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (ทำความดี) สงบ

3.ปํญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ (ทำจิตใจให้ผ่องใส) สว่าง

  เขียน:  

ความเห็น (0)