อนุทิน 59525 - tamtam1

  ติดต่อ

  • บุคคลที่ประพฤติศีลธรรมและจริยธรรมอยู่สม่ำเสมอ จะตกผลึกเป็นคุณธรรมในจิตใจ ทําให้เป็นคนมีคุณธรรมมั่นคง เช่น มีเมตตา มีความอดทน มีความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอยง่าย 
  เขียน:  

ความเห็น (0)