อนุทิน 59523 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@59514  ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ  กฎไตรลักษณ์เป็นกฎที่ครอบคลุมสากล
จักรวาลหากเรารู้เท่าทันเราก็ทุกข์น้อยลง   หากเรารู้ไม่เท่าทันเราก็ตกเป็นทาสไม่รู้สิ้นสุด
ความจริงในโลกนี้มีสองอย่างคือ
            ๑.สมมุติสัจจะ ความจริงโดยสมมุติ  เช่น นาย ก. นาย ข. สัตว์  สิ่งของ
            ๒.ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยความหมายสูงสุด  เช่น รูป เวทนา  สัญญา สังขาร  วิญญาณ

            การดำรงชีวิตอยู่ในโลกขอให้มีสติปัญญากำกับ  มองโลกด้วยความเข้าใจ
ไม่เมาสมมุติเพราะทุกอย่างล้วนเป็นโลกธรรมทั้งสิ้น

เขียน 10 Feb 2010 @ 06:22 ()


ความเห็น (0)