อนุทิน 59514 - นีนานันท์

@59511   ในความคิดของนีนานันท์  ความเป็นอนัตตา กับการใช้ชีวิต เป็นความจริงคนละเรื่องกัน เพราะ

การใช้ชีวิต เราควรมองว่า ทรัพยากรที่เรามีอยู่มีอะไรบ้าง..  เช่น มีปัจจัย4 + ปัจจัย5-6-7 ที่เพิ่มเข้ามา แต่อยู่ในกำลังที่เราจะหาได้  แล้วใช้สติปัญญาความรู้+การเรียนรู้+สะสมประสบการณ์ ทำให้เป็นประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิต ให้เหลือที่สูญเสียแบบหมดเปลือง (waste) น้อยที่สุด โดยทุกอย่างจะถูกกำกับด้วยเวลา เปรียบเหมือน ของที่เราซื้อก็ต้องดูวันหมดอายุ..  เวลาก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญของเราค่ะ..

เขียน 09 Feb 2010 @ 22:47 () แก้ไข 09 Feb 2010 @ 23:08, ()


ความเห็น (0)