อนุทิน 59482 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow 38]ความแตกต่างระหว่าง คนดี กับ คนที่ได้ดี นั้นจึงอยู่ที่ว่า คนดียึดคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยกระทำทุกอย่าง ออกมาจากจิตใจภายในที่ดีงาม ซึ่งโดยหลักแล้วเขาสมควรจะได้ดี ส่วนคนที่ได้ดีนั้น อาจมาจากความมุ่งหมายที่อยากจะได้รับในสิ่งที่สังคมให้คุณค่าและยอมรับ จึงแสวงหาและไขว่คว้าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับสิ่งนั้น

P

บุญเย็น

  เขียน:  

ความเห็น (0)