อนุทิน 59476 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow 36]"ปรัชญาความพอเพียง" ซึ่ง ไม่ใช่ระบอบเศรษฐกิจ ไม่ใช่ทฤษฎีเศรษฐกิจ แต่เป็นปรัชญา (แนวคิด) ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ทุกเรื่อง การที่เราจะทำอะไรนั้นเราควรที่จะคำนึงถึงหลัก 3 ประการ อันประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้กันให้กับตนเอง หรืออาจจะสรุปได้ว่าการที่เราจะทำอะไรต้อง พอดี พอตัว และพอใจ

P

นายอุทัย อันพิมพ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)