อนุทิน 59474 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow 35]..อย่าสิ้นศรัทธา แม้ว่าเราจะสิ้นทุกสิ่ง

จงศรัทธาในตัวเราเอง.....เรายังไปได้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่

สิ่งใดที่ทำให้เราล้มเหลว..เราจึงต้องเรียนรู้.....ต้องเข้าใจ..

 ..และต้องเอาชนะมัน..

P

ธรรมฐิต

เขียน 09 Feb 2010 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)