อนุทิน 59446 - มุจลินทร์ ผลกล้า

อะไรบ้างที่เก็บใน Knowledge Bank   •องค์ความรู้จากประสบการณ์และภูมิปัญญาบุคคล Project นักศึกษา   สารนิพนธ์     วิทยานิพนธ์ Research reports Journal publication บทความ เอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ตำรา สื่อการสอน Seminar /Conference ที่เป็นเจ้าภาพ VC ความรู้จาก Blog KM Library resources

เขียน 08 Feb 2010 @ 23:53 ()


ความเห็น (0)