อนุทิน 59435 - มุจลินทร์ ผลกล้า

ทำไมต้องมี Knowledge Bank   1. ความรู้ในองค์กร มีมาก แต่ไม่รู้อยู่ไหน…กระจัดกระจาย 2. เมื่อไม่รู้อยู่ที่ไหน…ในที่สุดก็หายสาบสูญไป 3. การใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 4. การต่อยอดความรู้ไม่เกิด 5. การเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้นไม่เกิด 6. มีโอกาสสร้างความรู้ซ้ำซ้อน 7. ไม่รู้ว่าใครทำอะไรไปบ้างแล้ว 8. เข้าถึงความรู้เป็นเสี้ยว ไม่เกิดพลัง 9. อย่างเช่น…พวกเรา มอ. 5 วิทยาเขต อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้

เขียน 08 Feb 2010 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)