อนุทิน 59434 - มุจลินทร์ ผลกล้า

Knowledge Bank .....   เป็นระบบที่เก็บรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ และถ่ายทอดสู่สังคมด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในระบบธนาคารความรู้ (ICT Knowledge bank) ซึ่งประกอบด้วย •การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ทุกรูปแบบ โดยนำเข้าสู่กระบวนการทำรายการและจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดการรวบรวมสารสนเทศที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นระบบ สามารถเชื่อมต่อได้ และมีการเรียกใช้ที่เป็นมาตรฐานสากล การเชื่อมโยงสารสนเทศที่มีอยู่กับองค์ความรู้ใหม่ๆ ภายนอกที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า

เขียน 08 Feb 2010 @ 22:06 () แก้ไข 08 Feb 2010 @ 22:07, ()


ความเห็น (0)