อนุทิน #59433

การเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ที่สุดนั้นก็คือ
การยินยอมให้ตนเองปรับปรุงบุคคลิกภาพของตนเอง
ให้เป็นบุคคลที่ตนเองต้องการจะเป็น

เขียน:

ความเห็น (0)