อนุทิน #59400

[วาทะคนgotoknow 31] ความเงียบ เป็นปัจจัยสำคัญ ที่โน้มนำเราให้เกิดความสงบ ของจิต วิญญาณ  ก่อเกิดปัญญา  เกิดความเพียร  เกิดความอุตสาหะ  อยากเรียนรู้

เกิดความสุขเมื่อรู้ในที่สุด

P

ภูสุภา

เขียน:

ความเห็น (0)