อนุทิน 59400 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow 31] ความเงียบ เป็นปัจจัยสำคัญ ที่โน้มนำเราให้เกิดความสงบ ของจิต วิญญาณ  ก่อเกิดปัญญา  เกิดความเพียร  เกิดความอุตสาหะ  อยากเรียนรู้

เกิดความสุขเมื่อรู้ในที่สุด

P

ภูสุภา

  เขียน:  

ความเห็น (0)