อนุทิน 59391 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บรรยากาศการรายงานความจริงของประชาชนผู้รักชาติ

ผู้ไปทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยเพื่ีอบอกแก่ชาว

โลกว่าแผ่นดินนี้บรรพบุรุษได้รักษามาให้คนไทย

สดสดจากพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

ทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ F.M.TV

เขียน 08 Feb 2010 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)