อนุทิน #59363

  • มีเรื่องราวมากมายที่อยากถ่ายทอด  ต้้งแต่การไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่,
    โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น,  จิตอาสาของนักเรียน   และท้ายสุดเรื่อง
    ที่ไปอบรมเมื่อวานนี้เกี่ยวกับศิลปะการบริหาร...
  • เสียดาย...เวลาเหลือน้อยเกินไปต้องเตรียมทบทวนข้อสอบ O-NET ให้นักเรียน
    และการวางแผนเรื่องงานประกันคุณภาพ...
  • ว่าง ๆ ค่อยทยอยเขียนละกันนะ...
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)