อนุทิน 59354 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  • สัปดาห์นี้ ไม่ได้หยุดเลย ภารกิจรัดตัว แต่ก็ไม่ผอม 
  • วันเสาร์ไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  เดินจับจ่ายซื้อของที่ต้องการ
  • ส่วนวันนี้  ไปทำงานเกี่ยวกับการจับฉลากนักเรียนอนุบาลเข้าเรียนในปีการศึกษา 2553
  • ตอนบ่ายเดินไปทำปกงานการศึกษาอิสระ  เสียเส้น  ร้านปิด
  • รองเท้า ...กัด  ฮา....หยอดยาแล้ว  เกือบเหวอะ เพราะ อยากสวย
เขียน 07 Feb 2010 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)