อนุทิน 59345 - นพ. ปรารถนา ประสงค์ดี

"เคร่งครัดวินัย เห็นใจชาวบ้าน สมานสามัคคี เร่งทำความดีทุกวัน" เป็นคำขวัญของนายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีติดไว้ที่ป้ายใหญ่หน้าเทศบาล...คนญี่ปุ่น คนเยอรมัน และคนเกาหลี ทำไมพัฒนาประเทศเขาได้เจริญเร็วมาก ๆ ผมคิดว่าคุณสมบัติหรือปัจจัยสำคัญมากที่เหมือนกันประการหนึ่งที่คนเขามี คือ "เคร่งครัดวินัย"...แล้วคุณคิดว่าจริงไหมครับผม...

คนไทยมีวินัยมากไหมครับ...ถ้าเรามาช่วยสร้างวินัยให้กับตนเอง มีวินัยให้กับเพื่อนร่วมงาน(รวมทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย) และมีวินัยให้กับประชาชน...ทำไงดีล่ะ...ตอนผมทำงานช่วงประมาณสิบปีแรกๆ ผม "เคร่งครัดวินัย" มาก ๆ งานประสบผลสำเร็จดี องค์กรพัฒนา แต่เขาว่าผม โหด เผด็จการ คนไม่ชอบ ช่วงหลัง ๆ ผมหย่อนวินัย ลงไป...บ้าง คนชอบเริ่มมีบ้างแฮะ...เอ! ผมควรทำไงดีนะ...
เขียน 07 Feb 2010 @ 07:51 () แก้ไข 07 Feb 2010 @ 07:54, ()


ความเห็น (0)