อนุทิน 59344 - นพ. ปรารถนา ประสงค์ดี

โลกธรรม 8 คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำโลก

ก.ฝ่ายที่คนทั่วไปปรารถนาอยากได้

1.ได้ลาภ
2.ได้ยศ
3.ได้สรรเสริญ
4.ได้สุข

ข.ฝ่ายที่คนทั่วไปกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับตน

1.เสื่อมลาภ
2.เสื่อมยศ
3.ถูกนินทา
4.ตกทุกข์
เขียน 07 Feb 2010 @ 07:46 ()


ความเห็น (0)