อนุทิน 59293 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ค่อยข้างเหนื่อยและวุ่นวายทั้งกายใจ
ในการจัดทำเอกสารรายงาน, การเตรียมตัวสำหรับการ
เข้ารับการอบรม     และให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง
สมองต้องสั่งการและวางแผนอย่างเป็นระบบในช่วงเวลา
ที่มีจำกัด

เขียน 06 Feb 2010 @ 12:36 () แก้ไข 06 Feb 2010 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)