อนุทิน 59290 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๘๙๔ |

วิทยากรกำลังบรรยาย เรื่อง "ทบทวนเป้าหมายการให้บริการและแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ขององค์กร"

  • แผนต้องทำจากล่างขึ้นบน หรือ บนลงล่าง หรือ ต่างคนต่างทำแล้วมาบรรจบกัน เพื่อให้เกิดสะท้อนความจริง
  • การทำแผนที่สำคัญที่สุด คือ การมีส่วนร่วมกันทุกระดับ ทำให้เกิดความเข้าใจทุกระดับ แล้วช่วยกันขับเคลื่อน
  • แผนแก้ปัญหา หรือ แผนใช้โอกาส ???
  • วิสัยทัศน์มองไปไกล ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
  • ทำแผนแบบวิ่งมาราธอน ... เหนื่อย
  • ทำแผนแบบวิ่งสี่คูณร้อยเมตร ... ช่วยกันทำงาน
เขียน 06 Feb 2010 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)