อนุทิน 59276 - นีนานันท์

ความคิด

คิดเพื่อตัวเอง..  คิดแทนคนอื่น..  คิดให้คนอื่น..  คิดเองเออเองรู้เองเห็นเอง.. แม้จะพยายามแสดงออกเพื่อบอกใครๆ ว่าคนอื่นเป็นเช่นที่ตัวเองคิด..

ท่านว่า ไม่ว่าจะเป็นความคิดใดๆ ล้วนแต่เป็นเสมือนหนึ่งเข็มทิศของคนๆ นั้น เป็นการตั้งผังชีวิตของคนๆ นั้น  แล้วคนๆ นั้นก็จะมีชะตาชีวิตเดินตามผังที่ตัวเองคิดนั้นเอง.. 

ดังนั้น คิดดีๆ ไว้ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือคนอื่น   ก็เหมือนเป็นการอธิษฐานภาวนาให้ตัวเองนั่นเอง..

ขอให้ทุกคนคิดดีได้ดีมีสุขทุกทั่วหน้าค่ะ..

เขียน 06 Feb 2010 @ 08:31 ()


ความเห็น (0)