อนุทิน 59264 - รีไซเคิลแมน

ความรัก...

   ถ้าคุณไม่เข้าใจเขา... คุณจะไม่มีวันรู้ถึงความรู้สึกส่วนลึกในจิตใจเขาได้เลย

   ถ้าคุณไม่เข้าถึงเขา....คุณจะได้คำตอบเพียงแค่ ใช่ไม่ใช่ ดีไม่ดี เท่านั้น

   ถ้าคุณไม่เข้าใจและไม่เข้าถึง..นั่นคือ คุณยากที่จะรู้สึกถึงคุณค่าของคำว่า "รัก"

 

เขียน 05 Feb 2010 @ 23:35 () แก้ไข 05 Feb 2010 @ 23:36, ()


ความเห็น (0)