อนุทิน 59263 - รีไซเคิลแมน

สิ่งที่น่าคิด....

         ตัวเราเองทำอะไรไว้ ให้อะไรไป กับตนเอง เพื่อตนเอง....

         ตัวเราเองทำอะไรไว้ ให้อะไรไป เพื่อคนอื่น....       

         ตัวเราเองทำอะไรไว้ ให้อะไรไป เพื่อส่วนรวม....     

สิ่งที่ไม่น่าคิด

         ตัวคนอื่น ทำอะไรไว้ ให้อะไรไป กับตัวเขาเอง เพื่อตัวเขาเอง....

         ตัวคนอื่น ทำอะไรไว้ ให้อะไรไป กับตัวเราเอง เพื่อตัวเราเอง....       

         ตัวคนอื่น ทำอะไรไว้ ให้อะไรไป เพื่อส่วนรวม....     

เขียน 05 Feb 2010 @ 23:22 () แก้ไข 05 Feb 2010 @ 23:24, ()


ความเห็น (0)