อนุทิน #59263

สิ่งที่น่าคิด....

         ตัวเราเองทำอะไรไว้ ให้อะไรไป กับตนเอง เพื่อตนเอง....

         ตัวเราเองทำอะไรไว้ ให้อะไรไป เพื่อคนอื่น....       

         ตัวเราเองทำอะไรไว้ ให้อะไรไป เพื่อส่วนรวม....     

สิ่งที่ไม่น่าคิด

         ตัวคนอื่น ทำอะไรไว้ ให้อะไรไป กับตัวเขาเอง เพื่อตัวเขาเอง....

         ตัวคนอื่น ทำอะไรไว้ ให้อะไรไป กับตัวเราเอง เพื่อตัวเราเอง....       

         ตัวคนอื่น ทำอะไรไว้ ให้อะไรไป เพื่อส่วนรวม....     

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)