อนุทิน 59255 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

งานทุกงานล้วนมีค่า คนทุกคน ล้วนมีค่าทั้งสิ้น...
หากพบข้อดีของแต่ละงาน จะพบข้อดีหรือจุดเด่นของแต่ละคน...
  ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
    และท่านจะพบว่า แรงแห่งการพัฒนาเพียงแค่ค้นพบและนำไปใช้ จะนำพาสู่กระบวนการขับเคลื่อนที่มีพลังมหาศาล
     นั่นคือคำตอบแห่งความสัมพันธ์ของ "คน" และ "งาน" นั่นเอง
 

  เขียน:  

ความเห็น (0)