อนุทิน 59255 - รีไซเคิลแมน

งานทุกงานล้วนมีค่า คนทุกคน ล้วนมีค่าทั้งสิ้น...
หากพบข้อดีของแต่ละงาน จะพบข้อดีหรือจุดเด่นของแต่ละคน...
  ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
    และท่านจะพบว่า แรงแห่งการพัฒนาเพียงแค่ค้นพบและนำไปใช้ จะนำพาสู่กระบวนการขับเคลื่อนที่มีพลังมหาศาล
     นั่นคือคำตอบแห่งความสัมพันธ์ของ "คน" และ "งาน" นั่นเอง
 

เขียน 05 Feb 2010 @ 21:52 ()


ความเห็น (0)