อนุทิน 59254 - รีไซเคิลแมน

เป็นธรรมดา...

  ถ้าท่านได้ลูกน้องที่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา..
และเป็นธรรมดาอีกเช่นกัน...

   ที่อาจทำให้ท่านเกิดความหวาดระแวงกับลูกน้องดังกล่าว

    คิดบวกเอาไว้และดึงเอาความสามารถของเขาเอาออกมาใช้เพื่อประโยชน์ของเรา เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ถ้าท่านเห็นถึงประโยชน์ของเขา
    นั่นคือ วิสัยทัศน์และมุมมองของท่าน ต้องปรับให้ตรงต่อการกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PDCA) นั่นเอง
    การมองต่างกัน ค่าต่างกัน แต่มองหลายๆ มุม ทำให้เห็นคุณค่าของคนมากขึ้นนั่นเอง 

เขียน 05 Feb 2010 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)