อนุทิน 59247 - ไก่...กัญญา

3 กพ. 53

8.00 - 9.00 น. รับเวร Pre conference กับน้อง ๆ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลที่มาฝึกงานที่หน่วยฯ

9.00 - 10.00 น. เข้าประชุมทีม AE ที่เข้าอบรม LEAN 1-2 กพ. ร่วมวางแผนและรับมอบหมายงานจัดกิจกรมอบรม LEAN ให้กับบุคลากรในแผนก ฯ ในวันที่ 4 - 5 กพ. 53 

10.00 - 12.00 น.เข้าประชุมรับทราบนโยบายการประเมินและพัฒนาสมรรถนะพยาบาล รับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสมรรถนะเชิงวิชาชีพเฉพาะของพยาบาลแผนกการพยาบาลต่าง ๆ

13.30 - 16.30 น. เข้าประชุมกรรมการสารสนเทศงานบริการพยาบาล

16.30 - 21.30 น. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บจราจรใน มข. ที่หน่วย ฯ นำกลับไปทำต่อที่บ้าน  ส่ง mail ให้ อ.พนกฤต คลังบุญครอง เพื่อวางแผนด้านวิศวกรรมจราจรใน มข.

เขียน 05 Feb 2010 @ 20:25 ()


ความเห็น (0)