อนุทิน 59240 - ศรีกรม

  • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
  • ประสานงานการไปสัมมนาที่ขอนแก่น
  • ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุไปอบรม
  • ติดต่ออาจารย์เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมฯคอมพิวเตอร์
  • คติ...เมื่อคุณจะทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม หากคุณชอบและรัก และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับมัน คุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน แต่คุณต้องลงมือศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วย...(ชัยยุทธ  กรรณสูตร)
เขียน 05 Feb 2010 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)