อนุทิน 59226 - อนุชิต

คำนี้มีความหมาย... จาคะ  การเสียสละ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง เมื่อเราอยู่ในสังคม เริ่มตั้งแต่สังคมเล็กๆ เมื่อมีคน 2 คนขึ้นไป ก็จำเป็นที่เราจะต้องรู้จักเสียสละ แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกัน เป็นการสร้างมิตรภาพ ทำให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข สร้างกรรมผูกพันที่ดีต่อกัน  ที่มา: หนังสือพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

เขียน 05 Feb 2010 @ 16:23 ()


ความเห็น (0)