อนุทิน 59198 - บัวปริ่มน้ำ

30-31 มกราคม 2553 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงคุณพ่อ-คุณแม่ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมาก ขอผลบุญ กุศลที่ได้ทำไป จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งบุตร หลาน และผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญเทอญ

เขียน 05 Feb 2010 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)