อนุทิน 59194 - ครูใจดี

กิจกรรมเข้าค่าย อย.น้อย ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ เด็กๆ ได้ความรู้ประสบการณ์ รู้จักเพื่อนกลุ่มแกนนำต่างโรงเรียน เด็กกลุ่มนี้ 120 คน จะเป็นแกนนำนักเรียนที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต กิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนนั้น เมื่อนักเรียนมีจิตที่เป็นสาธารณะ เขาย่อมปฏิบัติแต่ส่งที่ดีงาม เติบโตเป็นพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่า เป็นความชื่นใจของครูทุกคนที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่เฝ้าเพียรปลูกฝังบ่มเพาะด้วยเพียรพยายาม และที่ลืมไม่ได้คือขอขอบคุณ สสจ.อต.จัดสรรงบประมาณ 30,000 บาท รวมทั้งจนท. แพทย์ พยาบาล รพ.ลับแล ที่ให้ความรู้ด้านวิชาการและ นันทนาการ ทำให้ค่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ สุขใจกันถ้วนหน้า  แล้วต่อไปจะทำอะไรอีกละเนี่ย  อ๋อ..ฉันต้องเข้าชุมชนเก็บข้อมูลทำวิจัยกับ ม.ราชภัฏไงล่ะ

เขียน 05 Feb 2010 @ 09:07 ()


ความเห็น (0)