อนุทิน 59153 - เมียวดี

4-5 กุมภาพันธ์ อบรมลูกเสือจราจร รู้สึกเนือย ๆ ยังไงก้ออธิบายไม่ถูก 

ได้ข้อคิดว่า " ความเมตตา คือรักแท้ รักอื่นใดไม่อาจเทียบได้  เพราะความรักอื่น ๆ เจือปนด้วยความต้องการของตนเอง มีแต่เมตตา ที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขโดยไม่นึกถึงตนเอง ความเมตตา เป็นความรักแท้ของพระพุทธองค์ เป็นความรักแท้ของพระเยซูเจ้าที่มีต่อโลก และเป็นความรักแท้ของพระศาสดาทั้งหลาย"

หรือว่าเรา .........เหนื่อย เมื่อย  เพลีย ล้า...เกินไปหรือเปล่า...ปล่อยวาง

เขียน 04 Feb 2010 @ 17:30 ()


ความเห็น (0)