อนุทิน 59149 - มะปรางเปรี้ยว

@59148 อ.คะ ขอเสริมค่ะ การถอนรายวิชาแต่ละรายวิชาอาจจะเป็นการจัดการกับปัญหาของนักศึกษาก็ได้นะคะ ถ้าเรียนแล้วมีความเสี่ยงทำให้ตัวเองเครียดมาก ก็ต้องจัดการให้ตัวเองสามารถประคองตนให้เรียนจนจบ โดยไม่เสียสุขภาพจิตก็ได้ค่ะ

แต่สำหรับหนู ถ้าคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง สู้ให้ได้ D ก็เอา ขอเจอวิชานี้ครั้งเดียวพอ... ถ้าได้ C ถือว่าได้กำไรแล้วค่ะ :) 

เขียน 04 Feb 2010 @ 16:57 () แก้ไข 04 Feb 2010 @ 16:58, ()


ความเห็น (0)