อนุทิน 59146 - ยูมิ

  ติดต่อ

การที่มีคนจนทนเจ็บอยู่ทุกวันนี้  เพราะคนจนไม่เรียนรู้ข้อมูลใกล้ตนเองว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่...นั้นเองแล...

ผมว่าการกระทำทุกอย่างต้องเริ่มทำจากมุมที่ตนเองทำได้ก่อน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)