อนุทิน 59131 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow 23]

 

ผมไม่ใช่ศิลปินนะครับ แต่เป็นคนรักในศิลปะ ก็พอจะนึกได้ว่า สุนทรียะ ทางศิลปะไม่ใช่สิ่งที่มุ่งกระตุ้นสันดานดิบของมนุษย์ แต่สุนทรียะน่าจะหมายถึงความงดงามวิจิตรบรรจง ทำให้ผู้เสพผลงานศิลป์มีจิตใจที่ยกระดับขึ้น หมายถึง มีใจประณีต ละเอียดอ่อน เข้าถึงตัวเอง  และเข้าใจผู้อื่น นำไปสู่จิตวิญญาณที่ผ่องแผ้ว ไม่ตีบตัน เห็นชีวิตตัวเองมีคุณค่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคุณค่าของผู้คนและธรรมชาติที่ อยู่รอบๆ

 

P

ยอดดอย

เขียน 04 Feb 2010 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)