อนุทิน 59118 - ธรรมหรรษา

  ติดต่อ

ใส่ถ่าน!!!!!

นาฬิกาตาย  ใส่ถ่านยังเดินต่อไปได้

คนตาย  ใส่ถ่านแล้วมอดไหม้

สรุปคือ "เราจะใส่ถ่านเพื่อให้เดินต่อไปได้ หรือเพื่อให้เผ่าไหม้ตัวเอง"  ถ้าจะให้เดินต่อไปได้ก็ควรเ็ป็นถ่านแห่งความดีความงาม ความรัด ความหวัง และแรงบันดาลใจ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)