อนุทิน 59112 - blessings

blessings
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา (Adviser) ของนักศึกษาปริญญาเอก สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการหมุนเกลียวความรู้ของนักศึกษาได้ถ้ามีความเข้าใจและความตั้งใจ

ต้องเข้าใจถึงหลักการว่าอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง "ตรวจกระบวนการ" มากกว่าการ "ตรวจงาน" กระบวนการที่นักศึกษาได้มาซึ่งงาน

กระบวนการที่เปลี่ยนอุปนิสัย เปลี่ยนสันดาน "สันดานแห่งการพัฒนา" พัฒนาการทางด้านวิชาการ

การเป็นนักวิชาการที่ไม่หยุดนิ่ง เฉิ่ม เชื่องช้า

พัฒนาการในการสร้างสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานแบบวันต่อวัน นาทีต่อวินาที ลมหายใจต่อลมหายใจ

เพราะการที่นักศึกษารู้จักการตั้งสมมติฐานให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้น จะทำให้ทุกตัวอักษรของนักศึกษาในทุก ๆ บทนั้นทำไปด้วยความละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วนและมีประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพัฒนาการของตนเอง

เขียน 04 Feb 2010 @ 06:36 ()


ความเห็น (0)