อนุทิน 59111 - blessings

blessings
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณภาพการวิจัยที่ดีจะต้องแสดงถึงกระบวนการแห่งการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shif) ของนักศึกษาคนนั้น

วิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นเพียงเครื่องมือ เป็นเพียงกระบวนการ เป็นเพียงสะพานที่จะทำให้ "สันดาน" ของนักศึกษานั้นได้ "พัฒนา"

การหมุนวนของเกลียวความรู้จะต้องสัมผัสได้นับตั้งแต่หน้าปก คำนำ สารบัญ บทที่หนึ่งถึงบทที่ห้าหรือไม่เว้นเพียงแต่เพียงการเข้ารูปเล่ม

นักศึกษาสมัยนี้ยังยึดติดว่า ด๊อกเตอร์คือผลงานการวิจัย

แต่คุณภาพของด๊อกเตอร์ คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย

เขียน 04 Feb 2010 @ 06:30 ()


ความเห็น (0)