อนุทิน 59108 - ไก่...กัญญา

วันที่ 3 ก.พ. 53 วันนี้หลังเลิกงาน  ใช้เวลาทำข้อมูลอุบัติเหตุจราจรภายใน มข. ย้อนหลัง 7 ปี (2545 - 2551) ส่งให้อ.พนกฤต คลังบุญครอง นำไปวางแผนด้านวิศวกรรมจราจรแก้ไขบริเวณจุดบอดที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ง mail ให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะ

   

เขียน 04 Feb 2010 @ 00:45 () แก้ไข 05 Feb 2010 @ 20:28, ()


ความเห็น (0)