อนุทิน 59091 - ป้าเหมียว

  ติดต่อ

เราต้องเริ่มมองตัวเอง

ก่อนจะเริ่มทำงาน

ต้องตั้งเป้าหมาย

และเดินไปให้ถึงจุดหมาย

อย่างมีความสุข

.... ดอกไม้สีขาว...จากไกด์ดีมีสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)