อนุทิน #59072

  ติดต่อ

"...แม่สอนให้ฉันคิดถึงคนอื่น สอนให้เรียนรู้จิตใจคนอื่น
ให้ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความอ่อนโยน ผูกมิตรด้วยความดี
ไม่ใช่ด้วยสินจ้างรางวัลอย่างเดียว"

        (พระศรีญาณโสภณ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)