อนุทิน 59072 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"...แม่สอนให้ฉันคิดถึงคนอื่น สอนให้เรียนรู้จิตใจคนอื่น
ให้ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความอ่อนโยน ผูกมิตรด้วยความดี
ไม่ใช่ด้วยสินจ้างรางวัลอย่างเดียว"

        (พระศรีญาณโสภณ)

เขียน 03 Feb 2010 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)