อนุทิน 59065 - สุดปฐพี เวียงสี

          สัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงมาเยี่ยมเยือน หลังจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการคนใหม่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคินเป็นนักวิชาการหนุ่มไฟแรง นามว่า ดร.พนม วิญญายอง

          ถามว่า การเปลี่ยนแปลงเลวร้าย หรือทำให้อึดอัดใจในการทำงานไหม? สำหรับผม ผมว่า ไม่มีแต่อย่างใด โลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ใจเราจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพการทำงาน คุณภาพชีวิตของเราหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงอาจจะนำมาซึ่งนวัตกรรมการทำงานใหม่ การเปิดมุมมองใหม่ การได้โอกาสทำงานในบทบาทหน้าที่อื่นๆมากกว่าจะเป็นแค่วิทยากรหรือนักประชาสัมพันธ์ เพียงอย่างเดียว

          การเปลี่ยนแปลงย่อมสร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิต ท่านเชื่อหรือไม่

เขียน 03 Feb 2010 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)