อนุทิน 59053 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...คนบางคนอาจไม่กล้าเปิดประตูชั่วชีวิต
โดยเฉพาะประตูใจ...
...ประตูใจที่คิดถึงห่วงใยผู้อื่น  แบ่งปันรอยยิ้ม
น้ำใจไมตรีให้ต่อกันด้วยเมตตาธรรม  ย่อมก่อเกิดสันติภาพอันงดงาม...

  เขียน:  

ความเห็น (0)