อนุทิน 58992 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ o-net เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากๆ ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ แต่ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ มาทำหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ โดยอ้างว่าผมมิได้เป็นข้าราชการของเทศบาลปลายบาง กองการศึกษามีความคิดได้เพียงแค่นี้ งานด้านการศึกษาการวัดผลระดับชาติมันขึ้นอยู่กับการเป็นข้าราชการของเทศบาลหรือไม่เท่านั้นหรือ นี่คือผลพวงจากการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุงไปสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง

เมื่อครั้งก่อนผมค้างไว้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปีที่ถูก สพฐ.เรียกคืนเต็มจำนวน โรงเรียนได้ลงนามถ่ายโอนระหว่างผอ.เขต กับนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 โดยไม่มีใครได้รับทราบ ผมได้ใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2552 วันนี้โรงเรียนยังไม่ได้รับงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี จากเทศบาลปลายบาง เงินอุดหนุนรายหัว ก็ไม่ได้รับจัดสรร วันนี้ใกล้จะสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 แล้วนะท่านคิดดูเถอะถามหาความรับผิดชอบที่ไหน

เขียน 02 Feb 2010 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)