อนุทิน 5898 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

@5890   ท่านพี่ เล่นเรื่อง "คนดี" และ "คนเลว" ต่อเนื่อง

เมื่อวานประชุมที่ปรึกษา ประเด็น ชายแดนใต้ มีคนบอกว่า ความจริงมีหลากมุม แล้วแต่ใครจะมอง และตีความ

ดังนั้นการตีความสุ่มเสี่ยงต่อการกล่าวหาใครสักคนว่า "เลว"

บางทีไม่ได้เลวโดยการกระทำ แต่เลวโดยสังคมบอกว่าเขา "เลว"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)