อนุทิน 58979 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

วันที่ 25 มค กลับจากหาดใหญ่มาสัมมนาที่กรุงเทพต่อ

26-27 มค หลักสูตร Competency-based HRM การบริหารสมรรถนะทรัพยากรทบุคคล 

28 มค. หลักสูตร Change management การบริหารการเปลี่ยนแปลง

30 มค. กลับเชียงใหม่  เย็นทานข้าวกับทีม G2K เชียงใหม่และพ่อครูบา

31 มค. พาพ่อครูบาไปกราบพระอาจารย์ปภังกร ไปดูสวนกล้วยไม้พี่แมว ไปดูสวนปาล์ม อ.ไพศาล ไปพืชสวนโลก

เขียน 02 Feb 2010 @ 01:58 ()


ความเห็น (0)