อนุทิน 58971 - เมียวดี

29-31 มกราคม 2553 เดินทางไปประชุมการใช้หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประถมและมัธยมศึกษา ของสพฐ.และสถาบันภาษาไทย  การศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุผลที่ว่า ภาษามีการเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ชุมชน ผู้คน สิ่งแวดล้อม ความคิด ฯลฯ  ในปีการศึกษาหน้า การเรียนวิชาภาษาไทยของชั้น ป.1 , ป.4 ,   ม.1 ,และม.4 จะต้องใช้แบบเรียนที่ได้จัดทำขึ้นใหม่นี้แล้ว หลังจากที่ เรณู ปัญญา มานะ มานี ปิติ และอีกหลายๆ คน หายไป  แต่จะมี ใบโบก ใบบัว เจ้าช้างน้อยแสนน่ารักเข้ามาเป็นตัวเดินเรื่องให้ได้จดจำแก่เด็ก ๆอีกยุคหนึ่ง...

เขียน 02 Feb 2010 @ 00:03 ()


ความเห็น (0)