อนุทิน 58960 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

1 กพ. 2553 :รพ.ศรีนครินทร์ดูงานCAPD

นับเป็นครั้งที่3 แล้วที่ อ.จากมข.พานักเรียนCAPD มาดูงาน

วันนี้ อ.นพ.จิรายุ จันทร์มา และคุณกนกกร  ศรีทาโส (หนอด)

พาคณะนักเรียน CAPD มาดูงาน ทั้งหมด 9 คน

(รุ่นนี้เป็นของศรีนคริทร์ผลิตเอง)

เขียน 01 Feb 2010 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)