อนุทิน 58906 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 ไปจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศาสตร์ Enneagram ให้กับคณะ ICT มหิดล มีข้อค้นพบหลายอย่างที่น่าสนใจ
  • ท่านอาจารย์ทุกท่านมีความงดงามในจิตใจ แต่ไม่ค่อยได้แสดงออกมา อาจจะเป็นเพราะระบบการศึกษาในสังคมไทยที่ยึดหลักการ "การเคารพครูบาอาจารย์" ที่ทำให้เราต้องวางตัวในลักษณะที่เข้าถึงค่อนข้างยาก
  • แต่เมื่ออยู่ในระหว่างการทำกิจกรรม ทุกท่านก็เหมือนเด็กที่ทำกิจกรรมด้วยกันอย่างสนุกสนาน ไร้เดียงสาแบบเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง
  • ในบริบทที่อาจจะแตกต่างกันไป สิ่งที่น่าสนใจคือลึก ๆ คนเรามีความไร้เดียงสาที่ถูกกดทับไว้

 

เขียน 01 Feb 2010 @ 10:23 () แก้ไข 01 Feb 2010 @ 10:31, ()


ความเห็น (0)